Verwezenlijkingen              Back to home

 

1. Wij werken aan de constructie en bevoorrading van miniapotheken verspreidt over het zambisch landschap in associatie met ABANTU Zambia. Eveneens leveren wij medicatie aan verscheidene dispensaria en weeshuizen.

                                                                                           

 

2. Steun aan een medische centrum in Tanzania te Engaresero en oprichting van een materniteit.

3. Steun aan een ziekenhuis te Moshi in Tanzania